ร่วมชม และสักการะองค์พระพิฆเนศ 3 เศียร ใหญ่ที่สุดในโลก

ร่วมสักการะพระพิฆเนศ ๓ เศียรใหญ่สุดในโลก ณ “บ้านร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัยสถาน” แม้ว่าบ้านเราจะเป็นเมืองพุทธ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานพอๆ กับพระพุทธศาสนา และแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยอย่างแยกไม่ออก เห็นได้จากรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูต่างๆ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยทั่วไป หนึ่งในเทพฮินดูที่คนไทยเคารพนับถือกันมากก็คือ “พระพิฆเนศ”  เทพแห่งสติปัญญา ความสำเร็จ และศิลปวิทยาการทั้งมวล ครั้งนี้ขอพาเพื่อนๆ ไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์กัน เพิ่งเปิดให้ชมได้ไม่นานมานี้  “บ้านร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัยสถาน” บ้านร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัยสถาน ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซอย 2 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองใหม่ จากถนนสุเทพ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งหน้าไปทางดอยสุเทพ … …:: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ::…

พระพิฆเนศปางพระลังกฎหระ คณปติ ปางทำลายอุปสรรค และความเศร้าหมอง

พระพิฆเนศปางพระลังกฎหระ คณปติ ปางทำลายอุปสรรค และความเศร้าหมอง พระพิฆเนศปางนี้จะประทับนั่งบนบัลลังก์ที่เป็นดอกบัวสีแดง สวม อาภรณ์สีนํ้าเงิน มีพระวรกายสีแดงส้มเหมือนพระอาทิตย์ขึ้น มี 4 พระกร โดยโอบรัดพระชายาคือพระศักติที่ประทับอยู่บนตักเอาไว้ โดยพระศักติมี พระวรกายสีเขียวและถือดอกไม้สีนํ้าเงิน พระหัตถ์ขวาของพระพิฆเนศจะอำนวยพรและประทานอภัย พระหัตถ์ ซ้ายโอบพระชายาไว้บนตัก ทรงถือขอช้าง เชือกบ่วงบาศ ถ้วยข้าวปายาส เชื่อว่าจะอำนวยผลให้ครอบครัวมีความสุข หรือประสบความสำเร็จ ตามแต่ จะอธิษฐาน การบูชาควรระลึกถึงองค์พระพิฆเนศแล้วกล่าวบทบูชาว่า ‘โอม ศรี สังกตะ หะรา คณปติ ยะนะมะฮา’

พระพิฆเนศปางพระทุรคา คณปติ ปางไถ่บาป

พระพิฆเนศปางพระทุรคา คณปติ ปางไถ่บาป พระพิฆเนศปางนี้จะมีพระวรกายสีทองเข้มและมีพระวรกายที่ใหญ่มาก สวมอาภรณ์สีแดง มี 8 พระกร ทรงถือลูกประคำ คันธนู ขอช้าง งาหัก ลูกศร ธง และผลชมพู่ เป็นปางที่พระราชาในชมพูทวีปนิยมสักการบูชามาก ปางหนึ่ง เชื่อกันว่าหากได้บูชาแล้วจะอำนวยผลดีต่อผู้มีอาชีพการงานทาง ราชการ’ ทหาร ตำรวจ ช้าราชการฝ่ายปกครองหรือพลเรือน ผู้บริหาร หัวหน้า หน่วยงานทุกระดับ การบูชาควรระลึกถึงองค์พระพิฆเนศแล้วกล่าวบทบูชาว่า ‘โอม ศรี ทุรคา คณปติ ยะนะมะฮา’

พระพิฆเนศปางพระโยคะ คณปติ ปางแห่งพระเวท หรือปางสมาธิกรรมฐาน

พระพิฆเนศปางพระโยคะ คณปติ ปางแห่งพระเวท หรือปางสมาธิกรรมฐาน ปางนื้มีอีกชื่อว่า ‘ดาบสผู้ยิ่งใหญ่’ พระวรกายจะมีสีทองดั่งแสงอาทิตย์ รุ่งอรุณและสวมใส่อาภรณ์สีนํ้าเงิน มี 4 พระกร ทรงลูกประคำ ต้นอ้อย บ่วงบาศ และขอช้าง เป็นปางแห่งพระเวทและการรักษาโรคภัยต่างๆ โดย การประทับนั่งจะมีลักษณะคล้ายกับการนั่งของโยคี พระพิฆเนศปางนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นปางแห่งการอำนวยผลให้กับผู้เป็น อาจารย์ และนักศึกษาโยคะสมาธิแบบต่างๆ เหมาะลำหรับตั้งบูชาไว้ในสถาน ศึกษา หรือบชาไว้ในเทวสถาน เทวาลัย โรงเรียนสอนศาลนาฮินดู ห้องพระ ห้องปฏิบัติธรรมภายในบ้านที่ต้องการทำจิตใจให้สงบ การบูชาควรระลึกถึงองค์พระพิฆเนศแล้วกล่าวบทบูชาว่า ‘โอม ศรี โยคะ คณปติ ยะนะมะฮา’ … …:: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ::…

พระพิฆเนศปางพระสิงหะ คณปติ ปางประทับราชสีห์

พระพิฆเนศปางพระสิงหะ คณปติ ปางประทับราชสีห์ พระพิฆเนศปางนี้มีลักษณะเด่นคล้ายกับปางเหรัมภะ คือทรงราชสีห์ โดยจะมีพระวรกายสีขาว มี 8 พระกร มีพระกรหนึ่งที่ยกสิงโตไว้ พระหัตถ์ ขวาประทานอภัย พระหัตถ์ซ้ายอำนวยพร ที่เหลือทรงช่อดอกไม้ทิพย์ พิณ ดอกบัว และโถอัญมณี การประทับบนสิงโต หมายถึงพลังอำนาจในการปกครองบริวาร ผิว พระวรกายขาวเป็นสัญลักษณ์ของพลังบริสุทธิ์หรืออการหลุดพ้น การอำนวยผล และสถานที่สำหรับตั้งบูชาเป็นดุจเดียวกับพระเหรัมภะ คณปติ และพระวีร คณปติ คืออำนวยผลให้กับองค์กรบริหารราชการแผ่นดิน ทหาร ตำรวจ พลเรือน ฝ่ายปกครอง ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานทุกประเภท … …:: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ::…

บทความล่าสุด

บทความล่าสุด